سازه های کششی

برش cnc ورق های فلزی

سطل زباله

قابهای طرح دار فلزی

تابلو و تلوزیون های شهری

المان های شهری